Email info@fabular.net
+387 62 679 100 +387 62 916 396
Email info@fabular.net
+387 62 679 100 +387 62 916 396

Mobilne aplikacije

Neizostavan dio svakog poslovanja

Razvojem informacijskih tehnologija i zahtjeva modernog tržišta, mobilna aplikacija postaje neizostavni dio svakog poslovanja. Mobilna aplikacija danas preuzima više uloga koje se ogledaju u vidu marketinga te komunikacije sa klijentima ne bi li time korisnici dolazili do svih potrebnih informacija na lakši i brži način.

Korisničko sučelje

Važnu ulogu u pristupu izrade ima dobro prilagođeno korisničko sučelje kako bi sam doživljaj prilikom korištenja aplikacije bio na visokoj razini. Time naglašavamo da je u samom razvoju fokus bitno postaviti na dizajn kako bi se time same funkcionalnosti aplikacije istaknule. Upravo vođeni ovim spoznajama koristimo se najnovijim tehnološkim rješenjima prilikom razvoja.

Isplativost

Kako bi osigurali da se aplikacije mogu izvršavati na obje danas poznate platforme, Android i iOS pristupamo hibridnoj izradi koristeći se web tehnologijama poput HTML/CSS/JS uz Angular i Ionic razvojno okruženje. Time našim klijentima osiguravamo pristupačne cijene u razvoju aplikacija koje su dostupne i prilagođene za sve uređaje.

 

Feel free to talk to us

The moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now. When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage.

 Email Sales@GoodLayers.com

 Call Now! +1-3454-5678-77