Title Image

Grafički dizajn

Fabular.net

DIZAJN LOGOTIPA I VIZUALNOG IDENTITETA

Identitet kompanije odnosno njezin znak i logotip su vrlo važni. Sastavni je dio poslovne strategije svake kompanije.

 

Nakon definiranja logotipa i znaka kreće se u izradu vizualnog identiteta.

 

Vizualni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizualnih elemenata prezentacije kompanije i usklađuje se sa čitavom koncepcijom marketinga.

 

Identitet tvrtke je prije svega njezin prvi kontakt sa javnošću. U tom se smjeru izrađuje priručnik tj. knjiga standarda koja sadrži sve elemente vizualnog identiteta kompanije.

Copyright Ⓒ 2018 Fabular. Sva prava zadržana.