Svijet mogućnosti

Cilj optimizacije je povećanje ciljane posjećenosti web stranica sa tražilica na način da se stranice dovedu u vrh rezultata pretraživanja.

Odlikuje nas znanje i kreativnost, ali prije svega visoki profesionalizam i duboko uvjerenje da je uspjeh naših klijenata i naš uspjeh.

Brzina učitavanja web stranica je uvijek bila aktuelna i jedan od segmenata na kojem se najbrže i najlakše mogu postići vidljivi rezultati je optimizacija i kompresija fotografija.

Vaša web stranice će zadržati onaj nivo kvalitete koju je imala na početku, bez mogućnosti da se naruši izgled i funkcionalnost nestručnim održavanjem ili zlonamjernim upadima.

Uvijek razmislite prije nego što nešto poduzmete.

1
Planiranje

2
Strategija

3
Optimizacija

4
Istraživanje

5
Rezultat

Blog

Copyright Ⓒ 2018 Fabular. Sva prava zadržana.